Nieuws van de penningmeester

De laatste update van Erik Tromp

Nieuws van de penningmeester

Normaal gesproken hadden we de cijfers van 2021 en 2022 met jullie besproken tijdens onze Algemene Ledenvergadering in november. Graag delen we in dit magazine de highlights op financieel gebied met jullie.

Is jouw organisatie BTW-plichtig?

In 2022 veranderen de BTW-regels. Dit kan voor WiZZ vergaande impact hebben. Hiervoor moeten wij weten of jouw organisatie BTW-plichtig is. Vul hiervoor dit formulier in.

Indexatie contributie

In 2021 hebben we onze contributie, in verband met de impact van de coronacrisis, beperkt geïndexeerd. In 2022 hanteren we een indexatie van 2,2%. Wat dit betekent voor jullie contributie is terug te lezen in het vernieuwde contributieoverzicht

Innen bestemmingsreserve

Zoals veel leden nog wel weten uit de tijd van KIKK recreatie, zetten we eerder altijd geld opzij voor activiteiten voor werknemers. Dit zit ook verwerkt in de cao bij artikel 32: 

‘Door de werkgeversorganisatie zal een bestemmingsreserve ingericht worden. Ten behoeve van deze reserve zal een premie worden geïnd bij de leden van de werkgeversorganisatie ter hoogte van 0,2% van de loonsom. De bestemming van de activiteiten kan door de werkgeversorganisatie worden bepaald, maar wel in afstemming met de vakbonden.’

In 2022 zullen we dit gaan innen. Dit bedrag wordt opgenomen op de contributiefactuur.

 

WiZZ

Vragen over de begroting? Stuur een e-mail naar onze penningmeester Erik Tromp.


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/aleapublishers.diziner.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • Nieuws van de penningmeester

    Vorig artikel

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/aleapublishers.diziner.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • Nieuws van de penningmeester

    Volgend artikel

Website

Ga naar de website een lees meer over wat WiZZ voor jou kan betekenen.

Onze leden

Bekijk wie er allemaal lid of kennispartner zijn van WiZZ.

Nieuws

Lees het laatste nieuws uit de zwembranche en over onze vereniging.

Adres

Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem

Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Snel naar

Volg ons